İçeriğe git


Resim
- - - - -

Cult of Forgotten Shadow(Unutulmuş Gölgenin Kültü)


 • Please log in to reply
Bu konuya 18 yanıt gönderildi

#1 Khellix

Khellix

  Senior Sergeant

 • Members
 • 157 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 05:18 ÖS

Cult of Forgotten Shadow(Unutulmuş Gölgenin Kültü)

Resmi ekleyen

Forgotten Shadow(Unutulmuş Gölge) disturu the Holy Light(Kutsal ışık ) inanışının yozlaştırılarak inançlar ve gelenekler noktasında farklı yorumlanmasıdır.Forsaken'lerın(Terkedilmişlerin) dinidir.Gölgeyi kullanan bu dinin takipçileri külte bağlıdır.Bu din ilahi insanlığın dinidir.Bu kavramı açmak gerekirse;

İnanışlarının arkasındaki felsefe;

Benliğini ve kainatı görmek yerine,tutkular arasında bağ oluşturmaya çalışmaktır.Forgotten Shadow ben merkeziyetçiliğinden bir adım ötesine giderek(kendini düşünmek) daha fazlasına dua eder.Rahipler kainatın gücünün üzerinde güç ister ve kainatın kendi etrafında döndüğü felsefesini güderler.Eğer bir undead mezardan dirilip kendi iradesine kavuşabiliyorsa ve bunun hissine varabiliyorsa o zaman kendini etrafında dönen dünyanın hakimiyetini kendini güçlendirmek vasıtasıyla artırır.Bu nedenle Tanrısal hale gelir,Pekçok undead rahip bu felsefeyi ilahi insanlık olarak betimler.

İlahi insanlık düşüncesi kainatın kendince şekillendirilmesidir.Özünde,her algısal yetilere sahip yaratık dünyada küçük bir tanrı sayılır,iradesini ortaya koyarak kainatda değişiklikler meydana getirmeye haizdir.Bu durumun daha iyi anlaşılabilmesi için ufak bir örnek verilecek olursa;

Holy Light(Kutsal Işık) insana mutlu olmayı öğretir,daha iyi bir kainat için hareket edilir,bu emeğin
semeresi kainatla ve yaydığın mutlulukla bağ kurulmasından gelen mutlulukdur.ilahi insanlık düsturunda ise kızgın birey etrafında onu tetikleyen kızgınlık veren olgulara karşı tepkisini gösterir,halihazırda ortada olan temelsiz kainatın dinamiklerini değiştirmez,seçimlerini ve diğer algılarını , duygularının gücüyle var olağanı değiştirir.Kısacası Kutsal ışık şunu der,evren değişmektedir,sende ona ayak uydurarak,etrafındakileri değiştirmelisin.Unutulmuş Gölge ise gücünü kullanarak,etrafındakileri ve kainatı değiştirmelisin,buradaki anahtar sözcük Güçdür,mistik bir bağ yerine Unutulmuş gölge güc kavramını ileri sürer.

Işık ile Gölge arasındaki Denge


Undeadler Holy Light'ı kullanamadıkları icin,gölgeyi kullanmışlardır.Ayrıca gölge ve ışığın arasında dengenin olması için dua ederler.Sonunda Işığıda kullanmayı öğrenmişler ama gölgeden doğduklarını hiç unutmamışlardır.

Forsakenlar bir zamanlar kutsal Işık disturunu benimsemiş,kendileri değişime uğrayınca felsefelerini değiştirmişlerdir.Kutsal ışığın eski rahipleri undeade dönüşünce inançlarını kaybetmiş,kendilerini kaybolmuş ve yaralı hissetmişlerdir.Bu rahipler eski inançlarını değiştirerek yeni ben merkeziyetçiliğin had safya ulaştığı bir din yaratmışlardır.Forgetten Shadow felsefesi kendini güçlendirmek ,yaşam ve ölüm arasında denge kurmak ister.Holy Light'da ki pekçok ilke ve erdem yer almakla beraber bunlar birşekilde egosentrik düşünce(benmerkezcil) doğrultusunda değiştirilmiştir.Forgetten Shadow Kültü Slyvana'sın karanlık kolcu(dark ranger)'ları arasında benimsenmeye başlamış,kültün sayısı zamanla artış göstermiştir.Kült merkez olarak Deathknell(Ölümçanı) köyünde faaliyet göstermektedir.Undercity(Yeraltışehri)'nin savaşçılara ait kısmı onlara ayrılmıştır.Herhangi birşey üzerinde hak idda etmek için daha fazla organize olamamışlardır.

Kutsal ışık düsturunun karanlık bir yorumlaması olan bu din,Forsakenlar doğrularını bu doktrin içinde bulmuştur.Forsakenlar,Değişik nedenlerle bu külte katılım göstemiştir.Kendini toplumdan dışlanmış,izole hissedenler kardeşlerine bu kültle destek vermek istemiş,sonunda bütünlük ve ait olma hissini elde etmeye çalışmışlardır.Bir diğer görüş,Kutsal ışığın onları korumakda yetersiz kaldığını ve ihanete uğradıklarını bu yüzden bu düsturun salt kabulünün yeterli olmayacağıdır.Sonunda,kutsal ışığı bir kenara bırakarak,benimsedikleri düşünce eski inanışlarının karanlık bir ikizidir.Forsakenler sonunda bu düşüncenin değerini görmüş ve yeni düsturun öğretilerine kendilerini adamışlardır.Herhangi bir sınıfa mensup Forsaken,bu gücün değerlerini benimseyebilir,fakat kiliseye kendini adayan üyeler genellikle rahip(priest)ler olmuştur.Bazıları lightslayer(ışığınkatili),diğer bir kısmı shadow ascendants(gölge yükselenleri)den olmuştur.Hatta Darkranger(karanlık kolcularda) kültde yerlerini almışlardır.

Undeadlerin laneti kendini bir zamanlar adadıkları felsefe ve insanlara karşı vahşiliğini göstermesiyle kanıtlamıştır.Forsaken olarak bu eski insanların yaşamları şimdilerde kasvetli,öfkeli,anlatılmaz gaddarlıkla dolu olmuştur.Pekçoğu ruhlarındaki öfke ve acıyı beslerler.Birzamanlar kucak açtıkları kutsal ışık öğretilerinin yerini sonsuz gölgeyle kaplamışlardır.

Kutsal ışığın eski rahipleri şimdilerin Forsakenları,yeni varoluş biçimlerini daha iyi yansıtan bir inanç yaratmışlardır.Bu dinin takipçileri gerçeği şekillendireceğine inanır.Forsaken toplumunda önemli bir rol oynar,Forsaken kültürünün oluşumunda ve bağımsızlıklarını kazandıklarında bu felsefe doğrultusunda necromancy(ölüleri diriltme dini) benimseyenlere tepki göstermişlerdir.Çünkü necromany köleliğin bir sanatı olarak görülmekteydi,Scourge'un aracı,o sıralarda bağımsızlığına yeni kavuşmuş pekçok undeadi iğrendirmiştir.

Kültün belkide en zayıf noktası organizasyon eksikliğidir,3 veya 4 erdemin varlığının binlerce farkı yorumu vardır,karşı karşıya gelen 2 rahip bile,inanışları konusunda anlaşamamaktadır.Değişik anlayışları yüzünden aynı şehirde birden çok kült lideri vardır.

Forsakenlar belki bir gün bu değik branşlara ayrılmış kültü bir araya getirerek,Kutsal ışık kilisesine ciddi bir rakip olabilirler.Ve Rahipler bu sayede ölüme,yıkıma ve güç kontrolüne hakim olabilirler.


Resmi ekleyen

Kültün Hiyerarşisi;


Hiyerarşi güce ve deneyime göre belirlerinir.Kuralların elbettede ki ististanları mevcutdur,düzenli bir oluşum olmadığı için farklı durumlar göze çarpabilmekdedir.

Novice Acolytes-(acemi rahip yardımcıları);önemsiz,ayakişleriyle uğraşırlar

Shadow Priest-(Gölge rahipleri) topluluğa piskopos gibi hizmet eder.

Dark Priest(Kara Rahipler)-başpiskopos gibi hareket eder,geniş alanlara hükmeder.

Lightslayers(Işığı katledenler)- Kültün düşmanlarını indiren suikastçılardır.Hedefleri çoğunlukla kutsal ışığın kullanıcılarıdır.

Shadow ascendants(Gölge yükselenleri)- Fiziksel dünyadan yükselerek,fiziksel ve ruhani dünya arasında bir biçim alırlar.Genellikle Ajan,rahip ve suikastçı olurlar

Kültün Erdemleri;

Başlıca 3 tanedir.Bunlar saygı,azim ve güçtür.

Respect(Saygı)


Kainat iradelerin fiziksel olarak ortaya koyulduğu yerdir bu nedenle kainatı kötüleyen şahıs ,kendi etrafındaki gücü yoksayar.Bu saygısızlığın yanında aynı zamanda tehlikelidir.Forgetten Shadow mensupları kendi kişisel güçlerini kainat üzerinde icra ederken,çok fazla gücü hızlıca kazanırlarsa kendileriyle çelişirler ve iç çatışmaya yol açar,Sadece aptallar,kendilerinden üst bir mevkide bulunan amirlerine kolaylıkla meydan okur,Saygı göstermek kendini korumanın ölçütüdür.

Tenacity(Azim)

Kültün mensupları bakımından çok önemli bir yer teşkil eder.İlk başta,bireyin kainatı değitirmesi imkansız gibi görülebilir,çünkü etrafında ona benzer başkalarıda aynı şeyi aramakta ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır,ama sarsılmaz bir azim örneği göstererek muzafferiyet elde edilir.

Power(Güç)

3.erdem ve en zor elde edilenidir.Açgözlülükle kaldıramıyacağından daha fazla güç sahibi olmaya çalışan forsaken bu yolda ustalışam derken ölür.Umutsuzluğa yenik düşen,kişisel güç aramadan yaşayan,hiçbirşey yapmayan forsaken tek başına oturur ve eski yaşamı için tüttürür.Kült için ise daha iyisini aramayan bir yapıda olmak Scourge la aynı olmakla eşdeğerdir.Güç için gereken şeyler dikatlilik,basiretli ve mahir olmaktır.

Diğer erdemler;

Bazı Forgetten shadow mensupları erdemlerin 4 tane olduğu kanaatindedir.Bazıları bunu gücün alt basamakları olduğu düşünür. Kutsal ışık düsturundaki Compassion(merhamet)'ın yetersiz bir versiyonu olduğunu düşünenlerde vardır.

Death(Ölüm)

Ölümün kendisinde ustaşan Forsakenlar,Gücün zirvesine ulaşırlar,üstün hale gelirler.Bu güç en az diğer güçler kadar hassasiyet gerektir.Forsaken gelişi güzel adam öldürmemelidir,vey zayıfların öldürmekten kendini alıkoymalıdır.Gereksiz yere savaşı kışkırtmak,Forsakenın kaldıramıyacağından daha fazla güçle yüzleşmesi riskini taşır.Ayrıca bu gücünün boşyere gitmesine yol açar.Bütün gününü vahşi hayatın yaratıkları veya insanların köylülerini kesmeye harcayan Forsaken gücünü tüketir ve gerçek bir tehdit anında savunmasız kalır.Keza,Zayıflara merhamet gösteren,kişisel çalışmalarından feragat edern Forsaken ise kendisi zayıf hale gelir.Bu çıkarımlar avcılar ve kültü rencide edenler içindir.Her zaman denge korunmalıdır.

Compassion(Merhamet)

Çıkar düşkünü gözükmelerine rağmen,Kült belli bir haddeyi aşmayacak merhamete sahiptir.Yaşayanların dünyası yaşayan ölülerden korkmakda ve uzak durmaktayken,onları kim şuçlayabilir.Forsakenlar kendilerinin içinde bulunduğu kötü vaziyeti anlamktadır ve üzerlerinde oluşan yükden az da olsa kurtulmak istemektedir.Bu merhamet en kalbsiz rahibi bile hareketlendirebilir,bunun yanında tek gösterdikleri merhamet kırıntısı örnekleri kendi türlerinedir.


Yükseliş

Forgetten Shadow(Unutulmuş Gölge)'nin uygulıcılarının nihai hedefi yükselmektir.Yükseliş,kendi üzerinde tamamiyle hakimyet sağlayan bireyin,gücüyle ölümü aşmaşıdır.Yükselenler sonsuz,yenilmez,yokedilemez hale gelirler,özünde bunun anlamı tanrı olmaktır.

Kült bireylerine Azeroth'daki Forsakenların yükselmek için çok zayıf oldukarını öğtetir.Lanetli Undead durumu bu zayıflığın nedenidir.Kendi üstünde ustalaşan ve dünyayı kontrol eden Forsakenlar lanetden kurtulup olmaları gerektiği gibi olduklarnda hedeflerin ulaşacaklardır.Bu hedef üzerinde çalışanlar genelde gölge yükselenleri olurlar.

Işığın kullanılması-(Undeadler kutsal ışığı nasıl kullanır,nasıl etkilenir)

Kutsal ışığın taşıyıcısı olmak kişinin iradesiyle veya inanışına bağlı olarak kendi kişisel yetenekleri doğrultusunda kullandığı bir güçtür.Bu yüzden şeytani paladinler vardır(Scarlet Crusade ve Frostmourne almadan önce Arthas).Undead için hele ki forsaken için,bu gücü taşıyabilmek
nadir bir örnek olmanın ötesinde büyük bir irade gücü gerektirir,çünkü yapıları gereği yıkıcı karakterestik sergilerler.Bir undead Kutsal ışığı kullandığında,vücudunun sanki doğruluk ateşi tarafından tüketildiğini hisseder,Forsaken ışığı ister bir başkasına ister kendisine atsın bu etkiden etkilenir,yaraları iyleştirir ama bunun kendisi üzerinde yaratdığı etki oldukça acı vericidir.Buna rağmen Forsaken rahipler sarsılmaz irade gücüyle bunun üstesinden gelirler.Forsakenlar ve Deathknightlar tanklarken takımda Holy Priest ve paladin varsa büyük acı cekerler,Sir Zeliek bundan nefret etmektedir.(Blizzardın resmi sitesinden,blue post'dan alıntı bilginize)

------

Undeadler nasıl Holy Light kullanıyor,kiliseleri ne ,inanışları ne gibi sorulara cevap bulacanızı umuyorum.Dinler ve inanışlar kısmında undeadler ismilerine uygun olarak unutulmuş,terkedilmiş gibi geldi.sorular açıkda kalmış izlenimim oldu,o yüzden yazmak istedim.Bu arada ricam

Ölüye saygı !! :D
 • 0

#2 predator09

predator09

  Centurion

 • Members
 • 906 İleti
 • Locationİzmir

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 05:29 ÖS

Güzel çeviri...
 • 0

#3 Xelbelsel

Xelbelsel

  Scout

 • Members
 • 650 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 05:40 ÖS

Ellerine sağlık güzel olmuş :D
 • 0
THE NORTH REMEMBERS!

#4 laptu

laptu

  Scout

 • Members
 • 3.395 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 05:56 ÖS

Güzel olmuş Kutsal Işık kullanan rahipler biraz daha kendilerini kasıp paladin oluverselermiş ya....Paladinliği Taruenlerden çok Forsaken hak ediyor.
 • 0

#5 Khellix

Khellix

  Senior Sergeant

 • Members
 • 157 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 08:11 ÖS

Taurenden ziyade undeadlerin paladin olmasını bende isterdim.Ama biraz düşününce şöyle bir durum var,priestliğin iyileştirme sanatı acı versede sığınabilecekleri ve kendilerine tamamiyle uyan shadow tarafı da var.

Paladinde ise her atdığın skill holy lightla alakalı,düşmana zarar vercek acı duyacak,heal atıcak aynısı,forsaken olsam priest kalmak yeterince tatmin eder sanırım.Bunun yanında çelik gibi iradeleri var niye olmasın denebilir.

Bide bir diğer durum, undeadden paladin mi olur WTF,bizimle kafamı buluyon diye birsürü topic açarlar,priestin atdığı holy light undeadin kemiklerini unufak etmesi gerekir diyenler için diyorum.

Gerçi taureneden paladin mi olur, holy cow(kutsal inek) diye eleştirenler yok değil.nelf'ede versinler o zmn diyen mi ararsın.tartışma uzar

hangi sınıfa verseler eleştiren çıkacak.
 • 0

#6 Cagrikurt

Cagrikurt

  Centurion

 • Members
 • 828 İleti
 • LocationIstanbul

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 08:21 ÖS

Loreyi bilmeyen tartışmayı uzatır. Taurenden paladin olur. Wowwikiyi çevirme işin oldukça başarılı ama derinlere kadar sahip bilgili olmaya çalış. Güzel örnek vereyim; Tauren mitolojisi. Night Elflerde mageliği saçmalıktan ötede birşey değil. Dunemaul'a gidip görmeniz yeterli. Bütün Azeroth ırkları her büyü yapabilecek güç ve zekaya sahip fakat tecrübe ve deneyim şart. Murloc bile 1.skill frost bolt atıyor daha ne olsun?
 • 0

Filozof Murloc der ki;
Aaaaaughibbrgubugbugrguburgle! aka RwlRwlRwlRwl...


#7 Khellix

Khellix

  Senior Sergeant

 • Members
 • 157 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 08:52 ÖS

Loreyi bilmeyen tartışmayı uzatır. Taurenden paladin olur. Wowwikiyi çevirme işin oldukça başarılı ama derinlere kadar sahip bilgili olmaya çalış. Güzel örnek vereyim; Tauren mitolojisi. Night Elflerde mageliği saçmalıktan ötede birşey değil. Dunemaul'a gidip görmeniz yeterli. Bütün Azeroth ırkları her büyü yapabilecek güç ve zekaya sahip fakat tecrübe ve deneyim şart. Murloc bile 1.skill frost bolt atıyor daha ne olsun?


Ben olamaz diye bir şey demedim,bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanları eleştirdim aslında,dikkatli okursan... Bu arada ne çeviri ne de lore konusunda bir iddam yok,pekçoğunuz benden daha çok şey bildinize eminim.Merak etdiğim şeyleri okuyup,biryandan paylaşmaya çalışıyorum.
 • 0

#8 laptu

laptu

  Scout

 • Members
 • 3.395 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 09:12 ÖS

Ama şöyle bir olayda olabilir Undead paladin olmamasının sebebi.Paladinler genelde toplumun elit kesiminden seçilen savaşçılar.Yıllarca eğitim görüyorlar.Kalelerde yüksek rütbeli olarak yaşıyorlar.Veba'nın bulaştığı kesimin çoğu ise sıradan halk.Her kasabada en kötüsünden olsa bile bir klise var.Kliseye bakan rahip ve rahibeler var.Yani o klisede kutsal ışık öğretisini ulaştıran rahipler var.
 • 0

#9 Cagrikurt

Cagrikurt

  Centurion

 • Members
 • 828 İleti
 • LocationIstanbul

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 09:24 ÖS

Herşey mümkün. Plague of Undeath vebasına yakalanan çoğu Lordareonlu human alt kesimlerden oluşmaktaydı. Vebaya rağmen Kiliseler sayesinde bu insanların priestliği yok olmamış. Knights of the Silver Hand tarikatına mensup olanların yerleri kasabalardan uzak bir şekilde WPL'in kuzey ve EPL'nin güneydoğu bölgelerindeydiler. Bildiğin gibi oralarda kaleler vardı. Knights of the Silver Hand grubu Paladinliği ve sağlam duvarlar sayesinde Plague of Undeath vebasına karşı durabildiler. Ona rağmen Kel'thuzad ve Malganis'in politikaları yüzünden çöküşe geçtiler.
 • 0

Filozof Murloc der ki;
Aaaaaughibbrgubugbugrguburgle! aka RwlRwlRwlRwl...


#10 legi

legi

  Senior Sergeant

 • Members
 • 153 İleti

Yazma tarihi: 01 Ekim 2010 - 11:05 ÖS

Gerçi taureneden paladin mi olur, holy cow(kutsal inek) diye eleştirenler yok değil.nelf'ede versinler o zmn diyen mi ararsın.tartışma uzar

hangi sınıfa verseler eleştiren çıkacak.Gnome a verseler yeter gerisi zaten yalan olur :D
 • 0

#11 Cloudblood

Cloudblood

  Centurion

 • Members
 • 858 İleti

Yazma tarihi: 02 Ekim 2010 - 05:15 ÖS

Ellerine sağlık yine güzel bir çalışma daha. Yazını okurken çok kez tekrarlamam gerekti tam felsefi olmuş eee ne de olsa dinden bahsediyorsun olacak o kadar.
 • 0
Anu belore dela'na! Selama ashal'anore! Sin'dorei!

REMEMBER THE SUNWELL! FOR THE GLORY OF QUEL'THALAS!

FOR THE HORDE!

#12 cenkiss

cenkiss

  Lieutenant General

 • Members
 • 1.907 İleti

Yazma tarihi: 02 Ekim 2010 - 06:19 ÖS

Blizzard isterse her şey olur.
 • 0

#13 nerosansar

nerosansar

  Corporal

 • Members
 • Pip*Pip*Pip*
 • 37 İleti

Yazma tarihi: 02 Mart 2011 - 02:46 ÖÖ

cenkiss yorumun 10 numara olmuş blizzard isterse herşey olur aynen...
Bu arada bu kadar güzel bir yazı tahmin etmiyodum forsakenlerin dini hakkında teşekkürler bilgilendirme için.
Taurenin paladinliğide baştan aşaği saçmalık night elflerinde mage'liği baştan aşağı saçmalık.Ozaman gnome'dende druid olsun ?
 • 0

#14 laptu

laptu

  Scout

 • Members
 • 3.395 İleti

Yazma tarihi: 02 Mart 2011 - 09:02 ÖÖ

Oynıyacağın Nelf büyücüler Shendralar büyücüleri olacak.Saçma bir tarafı yok büyü yapmamaya yemin etmemiş sentinel oynamıyacaksın....Buradan haklarında bilgi alabilirsin Shen'dralar - Wowpedia - Your wiki guide to the World of Warcraft.... Üstelik tek büyücü grupta bunlar değil.Moon Guard adında başka bir grup daha var. Moon Guard - Wowpedia - Your wiki guide to the World of Warcraft

Eğer neden sorusu hala aklını kurcalıyorsa bu linke bak Geceelfi Büyücü Tartışma:
 • 0

#15 polaritis

polaritis

  Scout

 • Members
 • 4 İleti

Yazma tarihi: 10 Nisan 2011 - 02:39 ÖS

adamlara bak ya, oyunda sırf shadow priestlar tutarsız gözükmesin diye felsefe uydurmuşlar :D sağolun çeviri için.
 • 0

#16 Cloudblood

Cloudblood

  Centurion

 • Members
 • 858 İleti

Yazma tarihi: 11 Nisan 2011 - 09:47 ÖÖ

Ne alaka bu terkedilenlerin(forsaken) inandıkları şey. Diğer ırkların kendi inançları var. Yani rahip veya rahibelere(priest) özgü değil.
 • 0
Anu belore dela'na! Selama ashal'anore! Sin'dorei!

REMEMBER THE SUNWELL! FOR THE GLORY OF QUEL'THALAS!

FOR THE HORDE!

#17 polaritis

polaritis

  Scout

 • Members
 • 4 İleti

Yazma tarihi: 11 Nisan 2011 - 02:05 ÖS

evet doğru alakasız zaten, undead olmayan shadow priestlar nasıl karanlık gücü kullanıyor o halde. forsakenin haricindeki ırklara özgü başka bi gölge dini daha uydurmak lazım aslında. hem shadow talentine sahip olupta hemde holy light kullanıyoruz. tevbe ediyorlar sanırım arada bir :D
 • 0

#18 jonbloody

jonbloody

  Saygın Üye

 • Saygın Uye
 • 2.043 İleti
 • LocationBursa

Yazma tarihi: 12 Nisan 2011 - 12:07 ÖS

90 lvlde gelir undead paladin de...
 • 0

Calithrawiel 90 Kitana 90 Déep 85 Guillotine 85 Gémma 90 Yakut 90 Zizu 85 Lalaíth 85 Galenas 86 Jonbloody 81
Tránquillizer 82 Gwilwileth 90 Ivy 85 Pati 82 Bisküvi 66 @Nagrand, WoW


#19 trolll

trolll

  Sergeant

 • Members
 • 57 İleti

Yazma tarihi: 14 Nisan 2011 - 01:39 ÖÖ

Gnome warrior olduktan sonra herşey olur.Çeviri için teşekkürler.
 • 0
0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı